dimecres, 12 de març del 2014


Descampats limítrofs amb l'industrial i humil barri de La Grípia de Terrassa, amb perfumades i colorides sorpreses pre-primaverals.
Trix 400 revelat amb Rodinal, paper Kentmere Art Classic i revelador D85 casolà. 


dimecres, 22 de gener del 2014

Lith casolà a base de formol (homemade formalin lith dev.)

Sense disposar de paraformaldehid (Triviño em va enviar formaldehid –formol– enlloc de la seva forma precipitada), preparo revelador Gaf 79b (també Ansco 79b) segons la següent fórmula:

Solució A:

 • Aigua a 30 ºC:                     750 ml
 • Sulfit de sodi anhídrid        1g
 • Formaldehíd (formol 37%) 80 ml*
 • Metabisulfit de potassi       10,5 g
 • Aigua freda                           fins a 1 l
Solució B:
 • Aigua a 50ºC:                      250 ml
 • Sulfit de sodi anhídrid        40 g
 • Acid bòric en cristalls         10 g
 • Hidroquinona                      30 g
 • Bromur de potassi              2 g
 • Aigua freda                          fins a 1 l

*La formula original demana 30 g de paraformaldehid. Tenint en compte que la riquesa d'aquest es del 99% (100 % a efectes pràctics) i que la del formol és del 37% en pes, és fàcil deduïr que 30 g de paraformaldehid al 99% equivaldran a 80 ml de formaldehid al 37%.

La solució de treball que he utilitzat ha estat 10 ml de solució A + 30 ml de solució B + 100 ml d'aigua, i a partir del primer revelador esgotat, n'afegeixo una quantitat variable a la següent solució (l'anomenant Old Brown –OB). La relació doncs és 1+3+10+xOB.
Prefereixo fer quantitats molt petites i refrescar el revelador oxidat amb noves aportacions de solució A i B a proporció, fins a 2 cops, i a partir d'aquí tornar a començar.

Bàsicament, el funcionament del revelador és el següent:
El formol de la solució A reacciona lentament amb el sulfit de la solució B formant hidròxid de sòdi. Aquest fet te dos efectes: per una banda l'hidròxid de sòdi baixa dràsticament el ph de la solució i la hidroquinona passa a ser molt activa, i per altre banda l'efecte de preservació del sulfit va desapareixent, cosa que explica el ràpid esgotament de la solució de treball, tot i que el formol, que també desapareixerà en reaccionar amb el sulfit, te efecte preservant sobre la hidroquinona.

Això explica que inicialment el revelat sigui molt lent i suau, moment en que es produeixen els colors, i que en un moment donat els negres apareguin puntualment on més llum ha rebut l'emulsió.

Controlar el temps d'exposició i de revelat, així com la seva relació amb les dilucions és qüestió de pràctica i d'intuició.
Sobre el paper que he fet el gruix de les proves, Kentmere Art Classic, els temps d'exposició que millor m'han funcionat han estat de 8 a 10 vegades el que dona una tira de prova del mateix paper en un revelador estandard.
Quan el revelador ha estat fresc, en uns 15 minuts he obtingut els tons desitjats; una segona còpia en el mateix revelador ha trigat quasi 30 minuts i els negres no han estat tan profunds; refrecant amb aportacions de solucions A i B aquest temps s'ha reduÏt, però és preferible fer revelador nou.

El Kentmere Art Classic de seguida el vela químicament per les vores no exposades. Una aportació de 2 ml d'una solució de bromur de potassi al 10% millora molt en aquest aspecte, però els tons verdosos de la hidroquinona encara no es sotmeten amb aquesta aportació de bromur, i he d'experimentar amb aportacions superiors compensades amb una major exposició de la còpia.

De moment en les imatges de mostra he rematat els tons verdosos amb Seleni en disolució 1+9 i 1 minut de bany, al qual reacciona molt ràpidament l'Art Classic.
Cal destacar també que la textura d'aquest paper en dificulta l'escanejat, mostrant un gra a la imatge digital que és textura de paper a la fotografia real.
Kentmere Art Classic.
60" d'exposició a f11; 20x25 cm; Gaf 79b 10+30+100+30OB nou, + 2 ml de bromur de potassi al 10%. 15' de revelat.

Kentmere Art Classic.
40" d'exposició a f11; 20x25 cm; Gaf 79b 10+30+100+30OB nou, + 2 ml de bromur de potassi al 10%. 13' de revelat.
Kentmere Art Classic. 
60" d'exposició a f11; 20x25 cm; algunes reserves; Gaf 79b anterior usat 1 cop, refrescat amb 10+30 ml. 13' de revelat.

Kentmere Kentona 2, impossible ja de trobar.
L'emulsió és la mateixa que la de l'Art Classic segons fàbrica, però els colors que agafa aquest paper amb els reveladors lith son espectaculars.
50" d'exposició a f11; 20x25 cm, Gaf 79b 10+30+100+50OB+2 bromur de potassi 10%. 15'30" de revelat.

Kentmere Art Classic.
50" d'exposició a f11; 20x25 cm, Gaf 79b anterior usat 1 cop, refrescat amb 15+30 ml. 10'30" de revelat.

Kentmere Art Classic; sense més dades.Properament els desastres, i més proves.

dimecres, 27 de novembre del 2013

Riera de les Arenes 1

L'herba lentament rebenta el formigó que ràpidament s'hi va abocar.
Guanyarà.

Lith 10+10+230+50 O.B. Paper Kentona de grau 2, que ja no crec que trobi enlloc.
La pel·lícula és la Rollei Retro 400S (Agfa Aviphot) revelada amb R09 (Agfa Rodinal) 1:100 en una hora.

dimecres, 30 d’octubre del 2013

Montcau a la penombra


Des dels Cortins les últimes llums il·luminen l'herba que contrasta amb el Montcau.


Positivat sobre Kentmere Kentona de grau 2, amb Rollei Creative Lith 10+10+280+50 O.B. durant 12 minuts, i virat directe al seleni 1:19 en HCA enlloc d'aigua.

Rollei Retro 400 S, amb un filtre groc, revelat amb R09 1:100 durant 1 hora.

L'escaner és un desastre!

dimecres, 18 de setembre del 2013

Sants, Barcelona: dos racons, tres processos, sis fotos

Negatiu: Rollei Retro 400S revelat desatès amb R09 One Shot (Rodinal) 1:100 1 hora.


 

Kentmere Art Classic, revelat amb Rollei Creative Lith 10+10+220+50 old brown. Blanquejat amb ferricianur potàssic i virat amb sulfur sòdic. 

  Kentmere Art Classic, revelat amb Rollei Creative Lith 10+10+220+50 old brown. Lleuger viratge amb seleni 1+9 3'. 

Kentmere Art de Luxe 3, revelador estandard; banyat al seleni 1+9 5', que no arriba a virar però intensifica. 

Kentmere Art Classic, revelat amb Rollei Creative Lith 10+10+220+50 old brown. Blanquejat amb ferricianur potàssic i virat amb sulfur sòdic.
Kentmere Art Classic, revelat amb Rollei Creative Lith 10+10+220+50 old brown. Lleuger viratge amb seleni 1+9 3'. 

Kentmere Art de Luxe 3, revelador estandard; banyat al seleni 1+9 5'.


dimarts, 9 de juliol del 2013

Limits urbans

... de Terrassa, a llevant.
Paper Slavich Unibrom 160, grade 3, 24 x 30 cm.
Positivat amb Rollei Vintage Creative Lith, 10+10+230+50 ml O.B. crec.

divendres, 26 d’abril del 2013

Llunyania propera a la Vall de Toran.

Estiu i hivern, sempre l'he vist rajar igual. Serà una font; serà questió d'enfilar-s'hi.
Ben entrats a la Vall de Toran, camí d'Era Honeria i a tocar de carretera, els ulls i l'objectiu de la càmera se n'hi van de dret.Virades a sèpia amb blanqueig previ i després d'esvandides directes al seleni, que confereix aquest to lilós que només assoleixo amb el Ilford MGIV.