dimecres, 27 de novembre del 2013

Riera de les Arenes 1

L'herba lentament rebenta el formigó que ràpidament s'hi va abocar.
Guanyarà.

Lith 10+10+230+50 O.B. Paper Kentona de grau 2, que ja no crec que trobi enlloc.
La pel·lícula és la Rollei Retro 400S (Agfa Aviphot) revelada amb R09 (Agfa Rodinal) 1:100 en una hora.