dimecres, 22 de gener del 2014

Lith casolà a base de formol (homemade formalin lith dev.)

Sense disposar de paraformaldehid (Triviño em va enviar formaldehid –formol– enlloc de la seva forma precipitada), preparo revelador Gaf 79b (també Ansco 79b) segons la següent fórmula:

Solució A:

 • Aigua a 30 ºC:                     750 ml
 • Sulfit de sodi anhídrid        1g
 • Formaldehíd (formol 37%) 80 ml*
 • Metabisulfit de potassi       10,5 g
 • Aigua freda                           fins a 1 l
Solució B:
 • Aigua a 50ºC:                      250 ml
 • Sulfit de sodi anhídrid        40 g
 • Acid bòric en cristalls         10 g
 • Hidroquinona                      30 g
 • Bromur de potassi              2 g
 • Aigua freda                          fins a 1 l

*La formula original demana 30 g de paraformaldehid. Tenint en compte que la riquesa d'aquest es del 99% (100 % a efectes pràctics) i que la del formol és del 37% en pes, és fàcil deduïr que 30 g de paraformaldehid al 99% equivaldran a 80 ml de formaldehid al 37%.

La solució de treball que he utilitzat ha estat 10 ml de solució A + 30 ml de solució B + 100 ml d'aigua, i a partir del primer revelador esgotat, n'afegeixo una quantitat variable a la següent solució (l'anomenant Old Brown –OB). La relació doncs és 1+3+10+xOB.
Prefereixo fer quantitats molt petites i refrescar el revelador oxidat amb noves aportacions de solució A i B a proporció, fins a 2 cops, i a partir d'aquí tornar a començar.

Bàsicament, el funcionament del revelador és el següent:
El formol de la solució A reacciona lentament amb el sulfit de la solució B formant hidròxid de sòdi. Aquest fet te dos efectes: per una banda l'hidròxid de sòdi baixa dràsticament el ph de la solució i la hidroquinona passa a ser molt activa, i per altre banda l'efecte de preservació del sulfit va desapareixent, cosa que explica el ràpid esgotament de la solució de treball, tot i que el formol, que també desapareixerà en reaccionar amb el sulfit, te efecte preservant sobre la hidroquinona.

Això explica que inicialment el revelat sigui molt lent i suau, moment en que es produeixen els colors, i que en un moment donat els negres apareguin puntualment on més llum ha rebut l'emulsió.

Controlar el temps d'exposició i de revelat, així com la seva relació amb les dilucions és qüestió de pràctica i d'intuició.
Sobre el paper que he fet el gruix de les proves, Kentmere Art Classic, els temps d'exposició que millor m'han funcionat han estat de 8 a 10 vegades el que dona una tira de prova del mateix paper en un revelador estandard.
Quan el revelador ha estat fresc, en uns 15 minuts he obtingut els tons desitjats; una segona còpia en el mateix revelador ha trigat quasi 30 minuts i els negres no han estat tan profunds; refrecant amb aportacions de solucions A i B aquest temps s'ha reduÏt, però és preferible fer revelador nou.

El Kentmere Art Classic de seguida el vela químicament per les vores no exposades. Una aportació de 2 ml d'una solució de bromur de potassi al 10% millora molt en aquest aspecte, però els tons verdosos de la hidroquinona encara no es sotmeten amb aquesta aportació de bromur, i he d'experimentar amb aportacions superiors compensades amb una major exposició de la còpia.

De moment en les imatges de mostra he rematat els tons verdosos amb Seleni en disolució 1+9 i 1 minut de bany, al qual reacciona molt ràpidament l'Art Classic.
Cal destacar també que la textura d'aquest paper en dificulta l'escanejat, mostrant un gra a la imatge digital que és textura de paper a la fotografia real.
Kentmere Art Classic.
60" d'exposició a f11; 20x25 cm; Gaf 79b 10+30+100+30OB nou, + 2 ml de bromur de potassi al 10%. 15' de revelat.

Kentmere Art Classic.
40" d'exposició a f11; 20x25 cm; Gaf 79b 10+30+100+30OB nou, + 2 ml de bromur de potassi al 10%. 13' de revelat.
Kentmere Art Classic. 
60" d'exposició a f11; 20x25 cm; algunes reserves; Gaf 79b anterior usat 1 cop, refrescat amb 10+30 ml. 13' de revelat.

Kentmere Kentona 2, impossible ja de trobar.
L'emulsió és la mateixa que la de l'Art Classic segons fàbrica, però els colors que agafa aquest paper amb els reveladors lith son espectaculars.
50" d'exposició a f11; 20x25 cm, Gaf 79b 10+30+100+50OB+2 bromur de potassi 10%. 15'30" de revelat.

Kentmere Art Classic.
50" d'exposició a f11; 20x25 cm, Gaf 79b anterior usat 1 cop, refrescat amb 15+30 ml. 10'30" de revelat.

Kentmere Art Classic; sense més dades.Properament els desastres, i més proves.